دکتر بهروز گندمی

جهت رزرو نوبت
روی دکمه زیر کلیک کنید

عمل جراحی
زیبایی بینی

Rhinoplasty

عمل جراحی
زیبایی گوش

Otoplasty

درمان انحراف
داخلی تیغه بینی

Septoplasty

درمان سینوزیت
و پولیپ سینوس

Functional endoscopic sinus surgery

ترمیم نشت مایع
مغزی نخاعی

Cerebral spinal fluid leak (CSF)

لیفت سانترال لب

Central LipLift

دکتر بهروز گندمی
Dr Behrooz Gandomi

تصاویر قبل و بعد